Paroda „Mokykla“

MOKYKLA 2019

Paroda „Mokykla 2019“ kviečia mokytis su visais ir iš visų
Mokomės SU VISAIS ir IŠ VISŲ: neseniai iš emigracijos grįžusia kaimyne, judėjimo negalią turinčiu klasės draugu, autizmo spektro sutrikimą turinčiu broliu. Mokyklos bendruomenėje, besiremiančioje pagarba mokinių įvairovei, pagalba kiekvienam mokiniui ir bendradarbiavimu. Sudarydami galimybes patirti įvairovę visuomenėje, kiekvienam įsitraukti į ugdymo procesą, būti drauge su bendraamžiais.
    Parodoje daug kalbėsime apie ankstyvąjį ugdymą, nes ankstyvame amžiuje dedami pamatai tolimesniam vaiko asmenybės augimui. Pabandysime išsigryninti, kokie svarbiausi ankstyvojo vaikų ugdymo kokybės veiksniai, kaip įtraukusis ugdymo turinys kuriamas klasėje, mokyklos bendruomenėje. Tik taip galėsime pasakyti, kad vaikas turi laimingą vaikystę, o mes suaugusieji – ugdome ateičiai.
    Parodoje vyks renginiai mokytojams, mokyklų vadovams, mokiniams ir jų tėveliams. Bus gyvai ir interaktyviai pristatomos ugdymo(si) metodikos, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai bei sėkmės istorijos.

Parodos „Mokykla 2018“ atgarsiai

Kodėl buvo verta dalyvauti

2018 m. lapkričio 23–24 dienomis vykusioje parodoje „Mokykla 2018“ buvo kalbama apie tai, kas yra ATEITIES MOKYKLA. Tai mokykla, kurioje vaikams ir mokytojams gera. Tokia ateities mokykla yra savarankiška – tvirtai suprantanti savo unikalumą, gerai pažįstanti savo bendruomenę, suteikianti galimybes ir auginanti sparnus kiekvienam. Ketvirtą kartą parodos metu veikė 8 skirtingų tematikų laboratorijos, skirtos tiriamąjai ir kūrybinei veiklai populiarinti. Pirmą kartą parodoje veikė Profesijų galerijos erdvė ir Galimybių zona, vyko Mokinių mokslinių tyrimų idėjų mugė. Tėvus su vaikais kvietėme į jiems skirtus renginius su aktoriais ir psichologe. Antrą kartą parodoje veikė savivaldybių ir mokyklų dalinimosi patirtimi erdvė.

Kontaktai

Edita Linkevičiūtė

Parodos renginių vadovė
paroda@upc.smm.lt
tel. (8 5) 277 2188

Lina Jurkėnaitė

Parodos projekto vadovė
mokykla@litexpo.lt
tel. (8 5) 268 6825

Rėmėjai

Informacija