#MĖLYNASISKANALAS: DNR

Paroda MOKYKLA 2020 pristato dar dvi MĖLYNOJO KANALO pranešimo lektores – Jolanta Navickaitė ir Asta Ranonytė. Lektorės jau lapkričio 20 d. 11.40 val. kviečia skirti dalį dėmesio tam, kad sužinotumėte / išsiaiškintumėte, kas yra Ateities ekonomikos DNR planas, kuo jis svarbus švietimo bendruomenei ir kiekvienam iš mūsų.

PLANAS ĮGAUNA PAGREITĮ!

Anot pranešimo lektorių J. Navickaitės ir A. Ranonytės, klausytojai šio pranešimo metu sužinos apie investicijas į švietimą pagal Ateities ekonomikos DNR planą. Šiuo metu plano veiklos jau pradėtos įgyvendinti Nacionalinėje švietimo agentūroje (toliau – NŠA), aukštosiose mokyklose, kurios pasirašė bendradarbiavimo sutartis su NŠA ir Lietuvos savivaldybėse, gavusiose lėšas skaitmeninių mokymo priemonių įsigijimui. Įgyvendinant šias veiklas siekiama papildomais ištekliais gerinti mokinių pasiekimus, mažinti skirtingų mokinių grupių pasiekimų atotrūkį. Ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse jau keletą metų vyksta ugdymo turinio skaitmenizacija. Į šį procesą yra įsijungę kūrėjai ir leidėjai, kurie siūlo mokymo ir mokymosi, vertinimo ir įsivertinimo priemones bei įrankius. Ateities ekonomikos DNR plano lėšos – tai galimybė išbandyti kuo daugiau ir kuo įvairesnių priemonių, atsirinkti geriausiai tinkamas konkrečios mokyklos mokinių mokomųjų dalykų mokymosi tikslams pasiekti. 

DNR – MOKINIŲ PASIEKIMŲ IŠORINIO VERTINIMO DALIS

„Ateities ekonomikos DNR planas taip pat apima ir mokinių pasiekimų išorinio vertinimo veiksmingumo ir patikimumo didinimą. Visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos naudojasi NŠA duomenų perdavimo sistema KELTAS, kurioje teikiama informacija apie veiklas ir procesus, susijusius su pasiekimų vertinimu nuo 4 iki 12 klasės. Didėjant pasiekimų vertinimo įrankių įvairovei ir kryptingai judant link išorinio mokinių pasiekimų elektroninio testavimo ir elektroninio vertinimo, papildomi finansiniai ir administraciniai DNR plano ištekliai bus nukreipti į šių sistemų technologinį tobulinimą, administravimo supaprastinimą ir prieinamumo didinimą“, – teigė lektorės.

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Pasak lektorių, svarbu paminėti, kad papildomos lėšos yra skirtos ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, kurio pagrindiniai aspektai – kryptingumas ir praktinis pritaikymas. Mokytojų kvalifikacijos programose per Ateities ekonomikos DNR planą akcentuojamas jų skaitmeninio ir finansinio raštingumo tobulinimas bei STEM kompetencijų didinimas. 

ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS

„Labai svarbi Ateities ekonomijos DNR plano dalis – švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Per ateinančius metus bus investuojama į mokymo priemonių įsigijimą, mokytojų, dirbančių šioje srityje darbo vietų modernizavimą, mokytojo padėjėjų etatų steigimą ir apmokėjimą“, – akcentavo lektorės ir pabrėžė, jog po pristatymo galėsiančios atsakyti į parodos lankytojams rūpimus klausimus apie kuriamą DNR plano įgyvendinimo rezultatų monitoringą, realius pokyčius švietimo sistemos dalyviams, informacijos sklaidą per visą plano įgyvendinimo laikotarpį ir pan.

Visa tai žinoti – svarbu ir naudinga kiekvienam švietimo bendruomenės nariui, tad lapkričio 20 d. 11.40 val. lektorės Asta Ranonytė ir Jolanta Navickaitė laukia Jūsų MĖLYNAJAME KANALE.

Virtualią parodą MOKYKLA 2020 organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra bei „Litexpo“. Paroda vyks lapkričio 20–21 d.

Dalyvavimas parodoje – nemokamas!

Parodos programa ir registracija.

Visą informaciją apie parodą sekite tinklapyje PARODAMOKYKLA.LT