Knygos paslaptis: ar tikrai viską žinome apie skaitymą?

Skaitymo kompetencijų ugdymas ir tobulinimas.

Skaitymo strategijos parinkimas mokant tiek pradedančiuosius (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus), tiek pažengusius skaitytojus (vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinius): skatinimas domėtis knygomis, iliustracijų svarba, mokymas įsitraukti į skaitymo procesą, skaitomą tekstą sieti su jau turimomis žiniomis, išskirti esmines idėjas, apibūdinti svarbiausius veikėjus.

Kaip įtraukimas į skaitymo procesą ugdo vaikų kalbą, skatina mąstyti ir padeda išmokti.

Dalykinio teksto suvokimo svarba įvairių dalykų pamokose.

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.