Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų vienovė. Savivaldybių ir mokyklų patirtys

Ar ugdymas šiandieninėje mokykloje tinkamai parengia mokinį tolesniam gyvenimui? Ar pakankamai dėmesio skiriame bendrųjų ir dalyko kompetencijų dermei?  Kaip geriau, patraukliau susieti mokymo medžiagą su gyvenimo aktualijomis? Kaip padėti vaikui išmokti mokytis iš savo patirties? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, susijusius su integraliu bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymu bei vertinimu, ieškosime kartu su mokyklomis, besidalijančiomis savo patirtimi stenduose, pristatymuose ir kolegų diskusijose.

13.00 – 13.10 „Daugiakalbystės ugdymas per tarpdalykinę integraciją“, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokykla, Daugiakalbystės sk. vedėjas Mindaugas Norkevičius, mokytoja Jurgita Valentukonienė.

13.10 – 14.40 Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija: Kaip pamatuoti gyvenimiškų įgūdžių „pridėtinę vertę“?“, diskusija, moderatorės – progimnazijos direktorė R. Dagienė ir psichologė A. Kuprytė-Ivanauskienė.

Suprasdama, jog socialinis ir emocinis ugdymas(is) (SEU) yra be galo svarbus, siekiant užtikrinti sėkmingą jauno asmens raidą bei visavertį gyvenimą, gimnazijos direktorė Rasa Dagienė pakvies pašnekovus bendrai aptarti SEU reikšmę vaiko (ir ne tik) ugydme(si), pasidalinti džiugiais atradimais ir kylančiais iššūkiais, formuojant(is) aukšto socialinio – emocinio intelekto asmenybei.

13.40 – 13.50 „Siekiant mokinio pažangos. 2SB programa“, Šiaulių sanatorinės mokykla, direktorė Lijana Giedraitienė.

14.00 – 14.30 Vilniaus r. Pagirių gimnazija, „Integracinis mokymas – kiekvieno mokinio mokymo(si) sėkmė, diskusija, moderatorė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Rudienė.

Kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis – svarbiausias ugdymo(si) proceso tikslas. Diskusijoje gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė drauge su diskusijos dalyviais aptars integracinio mokymo teigiamus aspektus ir privalumus, pakvies pasidalinti gerąja tarpdalykinės integracijos ir ugdymo individualizavimo patirtimi, siekiant padėti kiekvienam mokiniui atrasti asmeninę mokymo(si) sėkmę.

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.