Kaip ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus per visus dalykus?

Kaip rodo daugiamečiai OECD PISA tyrimai, egzistuoja abipusė turinio ir raštingumo priklausomybė: raš­tingumas­ yra neatsiejamas nuo pasiekimų mokomojo dalyko turinio srityje, nes bū­tent mokomojo dalyko turinys­ yra pagrindas raštingumui plėtotis. Kad mokiniai pasiektų aukštesnių mokomojo dalyko rezultatų, jie turi suprasti mokomojo dalyko kalbą. Istorijos, chemijos, fizikos, matematikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojai turi išmokyti savo mokinius skaityti, rašyti ir komunikuoti taip, kaip tai daro matematikai, istorikai ar gamtos mokslų atstovai.

Pranešimą apie kalbos, mąstymo ir mokymosi ryšį skaitys psichologijos mokslų daktarė Aida Šimelionienė. Apskritojo stalo diskusijoje apie skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo svarbą diskutuos švietimo ir akademinės bendruomenės atstovai. Kūrybinėse dirbtuvėse savo patirtimi, kaip panaudoti skaitymą ir rašymą per dalykų pamokas, pasidalys skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai. Apie skaitymo kultūros formavimą, knygų skirtingo amžiaus mokiniams pasirinkimą kalbės Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos vadovė Rūta Elijošaitytė.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 12.00 val. (90 min.)
Vieta:
Lektorius/organizatorius (-iai):
Ugdymas:
Tikslinė grupė:
 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.