Siekiant vaiko asmeninės pažangos. Savivaldybių ir mokyklų patirtys

Kaip organizuoti ugdymo procesą, kad jis vestų pažangos link? Kaip pastebėti ir užfiksuoti net mažiausią mokinio pažangą? Kaip vertinti, kad stiprėtų motyvacija ir noras mokytis? Kokias priemones pasitelkti? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, susijusius su asmenine vaiko pažanga ir sąlygomis jai atsirasti, ieškosime kartu su mokyklomis, besidalijančiomis savo patirtimi stenduose, pristatymuose ir kolegų diskusijose.

15.00 – 15.30 Individualios vaiko pažangos skatinimas ir vertinimas, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė.

15.30 – 15.40 „Mokinių individualios pažangos vertinimo patirtis“, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija, mokytojos Virginija Bartkevičienė ir Jovita Brunienė.

15.45 – 16.15 Kauno „Santaros“ gimnazija: „Galimybės: aš gebu, tik to dar nežinau“, diskusija, moderatorė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Karaliūtė.

Diskusija siekiama aktualizuoti mokinio teisę pažinti save, nes tai yra būtina žmogaus, kaip harmoningai suderintų savybių visumos, sąlyga. Diskusijoje bus pateikta Kauno „Santaros“ gimnazijos gerųjų praktikų pavyzdžių.

15.45 – 16.15 Ignalinos gimnazija: „Ar reikia vertinti individualią mokinių pažangą?“, diskusija, moderatorė rusų kalbos mokytoja ekspertė J. Berezina.

Didelę patirtį sukaupusi rusų kalbos mokytoja ekspertė Janina Berezina diskusijoje pasiūlys pamėginti atsakyti į klausimus „Kada ir kaip vertinti individualią mokinių pažangą? Kodėl ir kam to reikia?“ Pašnekovai bus kviečiami pasidalinti gerosiomis patirtimis.

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.