Kompleksinis požiūris į gamtamokslinės kompetencijos ugdymą

Mokytojo darbe kai kurie dalykai šimtmečiais išlieka itin aktualūs: ugdymo metodai, ugdymo erdvės, mokinių motyvacija, pasiekimų matavimas, mokytojo ir mokinio santykiai. Šiuo metu itin plačiai diskutuojama apie bendrųjų kompetencijų (ypač mokėjimo mokytis kompetencijos)  tobulinimą. Tai yra kokybiško žmogaus gyvenimo pagrindas.

Remdamasi savo ilgamete pedagogine praktika, mokytoja pasidalys darbo su gabiais mokiniais Alytaus mieste patirtimi, išdėstys  kompleksinį požiūrį į gamtamokslinės kompetencijos ugdymą(si) per ugdymo proceso planavimą,  diferencijavimą, vertinimą ir įsivertinimą, mokinių motyvaciją, sąsajas su neformaliuoju ugdymu, netradicinėmis veiklomis

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 13.00 val. (45 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai): ()
Ugdymas: ,
Tikslinė grupė:
 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.