#MĖLYNASISKANALAS: EVALDAS BAKONIS

Paroda MOKYKLA 2020 kviečia susipažinti su dar vienu MĖLYNOJO KANALO pranešimo lektoriumi – Evaldu Bakoniu, jau lapkričio 20 d. skaitysiančiu pranešimą šiandien itin aktualia tema – „Nuotolinis mokymas ar mokymo organizavimas nuotoliniu būdu?“.

NUOTOLINIS MOKYMAS – INTEGRALI DVIEJŲ MOKSLŲ SRITIS

Pasak pranešėjo, galima tvirtai teigti, jog tūkstančiai Lietuvos pedagogų dėl COVID-19 pandemijos nulemtų pokyčių papildė ar net pakeitė savo išsilavinimą – tapo nuotolinio ugdymo mokytojais. Vieni sparčiau, kiti lėčiau perkėlė savąsias pamokas į virtualią erdvę. Taip jie pademonstravo, jog praktiškai įvaldė gebėjimus, nustatytus mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos aprašuose. Nuotolinis mokymas natūraliai tapo integralia dviejų mokslų – edukologijos ir informatikos – sritimi. Atitinkamai, mokytojai – šios srities specialistais.

AR VISOS NUOTOLINIO MOKYMO GALIMYBĖS JAU REALIZUOTOS?

„Kasdieniniame gyvenime įprastai naudojama nuotolinio mokymo sąvoka teisiniuose aktuose ir toliau pasižymi griozdiška forma – „mokymas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu“. Kas tai? Tik kasdieninės kalbos ir biurokratinės teisės aktų kalbos skirtumai?“ – svarsto lektorius E. Bakonis.

ANT KURIO LAIPTELIO STOVIME?

Nuotolinio mokymo raidoje pagal funkcinius paskirties požymius įžvelgiami trys etapai: mokymo forma, mokymo būdas ir mokymo(si) strategija. Ant kurio etapo laiptelio stovime? 

Visus atsakymus į svarbiausius šių dienų klausimus sužinosite jau lapkričio 20 d. 12.00 val., prisijungę prie MĖLYNOJO KANALO pranešimo „Nuotolinis mokymas ar mokymo organizavimas nuotoliniu būdu?

Susitikime ir būkime tvirtesni žinodami ir išmanydami!

Virtualią parodą MOKYKLA 2020 organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinės švietimo agentūra bei „Litexpo“. Paroda vyks lapkričio 20–21 d.

Dalyvavimas parodoje – nemokamas!

Parodos programa ir registracija.

Visą informaciją apie parodą sekite tinklapyje PARODAMOKYKLA.LT