Mokytojų kambario renginiai

Abi parodos dienas lankytojus pakviesime užsukti į Mokytojų kambarį – neformalią, idėjų apytakai skirtą erdvę, kurioje šiais metais mokytojai galės padiskutuoti įvairiomis temomis, susitikti su kolegomis ir švietimo specialistais. Diskusijų (susitikimų) tvarkaraštis:

    Lapkričio 25 d.
12.00–12.45 Skaitytojų klubai vaikams
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
13.00–13.45 Kaip rengti brandos darbą?
Švietimo ir mokslo ministerija
15.00–15.45 Diskusija ir pasitarimas dėl IT pradinio ugdymo programos projekto
Švietimo ir mokslo ministerija
    Lapkričio 26 d.
11.00–12.30 Skaitytojų klubai jaunimui
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
13.00–13.45 Kaip stebėti mokinio individualią pažangą?
Švietimo ir mokslo ministerija
14.00–15.00 STEAM tinklo narių ir APC atstovų susirinkimas
Ugdymo plėtotės centras
15.00–15.45 Kaip galėčiau stiprinti STEAM dalykų pamokų kokybę?
Švietimo ir mokslo ministerija

Visi besidomintieji inovatyviais sprendimais mokykloms, ugdymo procesui turės iš ko pasisemti idėjų. Šiais metais parodoje dalyvaus per 100 įmonių ir švietimo įstaigų. Jos pristatys įvairias ugdymo(si) priemones, įrangą, naująsias technologijas, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, paslaugas mokykloms, mokytojams ir mokiniams.

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje 2016. Įsiminti nuorodą.