Dalinimasis gerąja patirtimi

Lapkričio 23 d. Ateities mokyklos erdvėje (5.1 salė) vyks savivaldybių ir mokyklų dalinimasis patirtimi. Ši erdvė skirta atskleisti integraliojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo, individualios mokinio pažangos skatinimo ir vertinimo temas. Kviečiami dalyvauti mokyklų bibliotekininkai, mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, mokyklų vadovai, mokytojai, savivaldybių atstovai ir skyrių vedėjai.

12.00–12.45 val. Mokymasis be sienų. Savivaldybių ir mokyklų patirtys

Kitoks mokymas, mokymasis visur ir visada, savo mokyklos ir klasės durų atvėrimas ugdymo organizavimo pokyčiams… Ar esame atviri ir pasirengę tokiam mokymui ir mokymuisi? Ar mokame atsisakyti mums patogių, tačiau mokinių smalsumo neskatinančių ugdymo organizavimo elementų ir juos pakeisti kitais, įgalinančiais bei motyvuojančiais?

Kokios pagalbos mums reikia? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, susijusius su ugdymo organizavimo formų įvairove, ieškosime kartu su mokyklomis, besidalijančiomis savo patirtimi stenduose, pristatymuose ir kolegų diskusijose.

13.00–14.30 val. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų vienovė. Savivaldybių ir mokyklų patirtys

Ar ugdymas šiandieninėje mokykloje tinkamai parengia mokinį tolesniam gyvenimui? Ar pakankamai dėmesio skiriame bendrųjų ir dalyko kompetencijų dermei?  Kaip geriau, patraukliau susieti mokymo medžiagą su gyvenimo aktualijomis? Kaip padėti vaikui išmokti mokytis iš savo patirties? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, susijusius su integraliu bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymu bei vertinimu, ieškosime kartu su mokyklomis, besidalijančiomis savo patirtimi stenduose, pristatymuose ir kolegų diskusijose.

15.00–16.30 val. Siekiant vaiko asmeninės pažangos. Savivaldybių ir mokyklų patirtys

Kaip organizuoti ugdymo procesą, kad jis vestų pažangos link? Kaip pastebėti ir užfiksuoti net mažiausią mokinio pažangą? Kaip vertinti, kad stiprėtų motyvacija ir noras mokytis? Kokias priemones pasitelkti? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, susijusius su asmenine vaiko pažanga ir sąlygomis jai atsirasti, ieškosime kartu su mokyklomis, besidalijančiomis savo patirtimi stenduose, pristatymuose ir kolegų diskusijose.

 

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje 2018. Įsiminti nuorodą.