Tėvų ir mokytojų partnerystė ugdant vaikus

Renginyje sužinosite, kad tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymąsi mokykloje palaiko ir skatina vaikų pažangą bei ateities perspektyvą, stiprina savivoką ir pasitikėjimą savimi, taip pat besiformuojančius socialinius santykius su kitais žmonėmis.

Mokyklų praktika rodo, kad vienų vaikų tėvai yra pasyvūs – per atstumą stebi, kaip vaikui sekasi mokykloje. Šioms mokykloms reikia įdėti nemažai pastangų, norint įtraukti tėvus į mokyklos veiklas.  O kitų vaikų tėvai atvirkščiai – labai aktyviai reiškia norą bendradarbiauti su  mokykla, bet nežino, kaip padėti vaikui mokytis.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenimis, dauguma mokyklų pernelyg siaurai supranta tėvų įtraukimą – vyrauja bendras visų tėvų informavimas, mokykloms sunkiai sekasi įgyvendinti veiksmingesnes priemones, kuriant partneriškus santykius tarp tėvų ir mokytojų. Atsiranda poreikis keistis, ne tik praturtinti partnerystės formas, bet ir suasmeninti jų turinį dėl pagrindinės mokyklos misijos – kiekvieno mokinio pažangos ir sėkmės patyrimo mokykloje.

Atrasite lankstesnius, veiksmingesnius, gyvesnius ir praktiškesnius mokyklų bendradarbiavimo su tėvais būdus. Tėvai ir mokytojai galės praktiškai išbandyti „IQES online“ sistemos galimybes jų partnerystei stiprinti.

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.