Noriu būti išgirstas ir suprastas: komunikavimo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje

Viskas, kas vyksta su vaiko kalba iki jam pradedant lankyti mokyklą, yra svarbu. Taigi ir kalbos suvokimo, ir kalbos vartojimo įgūdžiai padeda išsiugdyti komunikavimo kompetenciją, kurią „vainikuoja“ vaiko skaitymo ir rašymo gebėjimai bei įgūdžiai.

Renginyje diskutuosime apie ugdymo veiklų priešmokyklinėje grupėje integralumą, kalbėsime apie tai, kodėl, ugdant vaikų kalbą, būtina kiekvieną vaiką matyti kaip savitą, unikalų individą ir kodėl svarbu palaikyti bei skatinti vaikų smalsumą, gebėjimą tyrinėti, rinkti informaciją, taikyti įgytą patirtį. Aptarsime, kaip galėtume stebėti, tikslingai rinkti įrodymus apie vaikų kalbos raidą ir tinkamai juos fiksuoti. Aiškinsimės, kaip galėtume skatinti priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogų ir kitų specialistų,  tėvų bendradarbiavimą,  prisidedant prie vaikų kalbos ugdymo.

Praktiškai išbandysime interaktyvias kompiuterines technologijas ir ugdomuosius žaidimus šešiamečiams.

Renginio lektorės: Gintata Povilaitienė ir Regina Beinorienė, Kauno m. lopšelis-darželis „Vaikystė“.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 10.00 val. (45 min.)
Vieta:
Lektorius/organizatorius (-iai):
Ugdymas:
Tikslinė grupė: , ,
 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.