Kuriame saugią mokyklą kartu. Misija įmanoma?

Įtraukiančios paskaitos tikslas – kartu su visais mokyklos bendruomenės nariais ieškoti metodų ir būdų, kaip kurti saugią aplinką mokykloje. Saugios aplinkos kūrimas – viena aktualiausių šiandienos mokyklos problemų. Tik saugioje mokyklos aplinkoje vaikas gali visapusiškai ugdytis, būti kūrybiškas, iniciatyvus, įgyti psichologinį atsparumą neigiamiems reiškiniams. Saugumo jausmas – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mokinių aukštus akademinius pasiekimus. Kuriant saugią aplinką mokykloje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė, todėl su paskaitos dalyviais diskutuosime: kaip suprantama saugi aplinka šiandienos mokykloje; kokie veiksniai lemia mokyklos aplinkos saugumą; kokios yra kiekvieno mokyklos bendruomenės nario pareigos ir atsakomybės ribos; kokie metodai ir priemonės padėtų (su)kurti saugią aplinką mokykloje.

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.