Kaip ugdyti vaikus mokyklos gyvenimu?

Geroje mokykloje bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti vienas kitą, geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Tokioje mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir renginių – projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų, parodų. Augančios asmenybės ugdymui(si) pasitelkiamos mokinių šeimos, socialiniai partneriai, vietos bendruomenė.

Kaip ugdyti sėkmingai? Savo patirtimi dalysis trijų Šiaulių miesto mokyklų bendruomenių atstovai. Mokiniai ir jų pedagogai papasakos apie patrauklias veiklas, įvykius, mokykloje  patiriamus nuotykius, kurie padeda ugdytis ir skleistis kiekvieno mokinio asmenybei.

Renginyje sužinosite, kaip asmenybė ugdoma ir pamokose, ir po pamokų, kaip kuriami darnūs santykiai padeda siekti mokinio pažangos, kaip puoselėjamas bendruomenės narių unikalumas, kūrybiškumas, saugoma sveikata.

Mokiniai (įvairių neformaliojo švietimo būrelių, mokomųjų dirbtuvių, klubų, mokinių seimo atstovai) pasakos istorijas ir jas iliustruos filmuotos medžiagos fragmentais. Sužinosite, kaip gyvenama ir kuriama mokykloje, kokios vertybės yra svarbios, kaip skatinamas kiekvieno bendruomenės nario iniciatyvumas ir mokomasi prisiimti atsakomybę, kaip auginamos XXI a. žmogui būtinos kompetencijos.

Dalyvauja: Roma Jarulienė (Dainų progimnazija); Daiva Rindzevičienė, Zita Stankevičienė (Juliaus Janonio gimnazija); dr. Snieguolė Vaičekauskienė (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra); Rima Vitkauskienė (Rėkyvos progimnazija); Rimas Marcinkus (Šiaulių miesto savivaldybė).

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.