SELFIE: kaip įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją?

Ugdymo institucijos, gerindamos mokinių ugdymo pasiekimus, dažnai renkasi taikyti IKT. Tačiau tinkami rezultatai pasiekiami ne visada. Tai lemia organizacijos tinkamas pasirengimas, jos darbuotojų gebėjimai veiksmingai taikyti skaitmenines technologijas. Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras siūlo mokykloms naudoti skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankį („DigiCompOrg“ SELFIE) – jis padės tinkamai susiplanuoti IKT taikymą mokyklose. Šis įrankis taip pat atskleidžia kompetentingų mokyklų darbuotojų, diegiančių IKT (IKT koordinatorių), poreikį mokyklose.

Šis įrankis – tai pirmasis žingsnis tikslingo IKT koordinatorių skaitmeninės kompetencijos tobulinimo link.

Lektorės:  Asta Buinevičiūtė, Virginija Navickienė, Laura Stankevičienė, Švietimo informacinių technologijų centras

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.