IKT koordinatoriaus vaidmuo geroje mokykloje. Ką tai galėtų reikšti?

Ugdymo institucijos, gerindamos ugdymo pasiekimus, dažnai renkasi taikyti naujausias informacines ir komunikacines technologijas (IKT). Tačiau  ne visada  pasiekiami tinkami rezultatai. Sėkmę  lemia  tinkamas organizacijos pasirengimas, jos darbuotojų gebėjimai  veiksmingai taikyti skaitmenines technologijas. Siekiant, kad  mokyklos gebėtų įsivertinti ir tinkamai susiplanuoti IKT taikymą, Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras siūlo joms naudoti skaitmeninę kompetenciją turinčių švietimo organizacijų metmenis.  Šie metmenys atskleidžia kompetentingų mokyklų darbuotojų, diegiančių IKT institucijose, poreikį. 2000 metų IKT diegimo švietime strategijoje buvo konstatuota, kad mokyklose būtinai turi atsirasti darbuotojai, koordinuojantys informacinių ir komunikacinių technologijų  diegimą, efektyvų naudojimą (IKT koordinatoriai). Tyrimų duomenys rodo, kad daugelyje mokyklų neformalūs IKT koordinatoriai yra, tačiau nevyksta tokių darbuotojų kompetencijų tobulinimas. Renginyje galėsite diskutuoti šiomis temomis:

  • Kokių kompetencijų reikia mokyklos bendruomenei, siekiančiai taikyti IKT šiandien ir rytoj?
  • Ar šių kompetencijų turi mokyklos darbuotojai?
  • Koks modelis tinkamas: vienas darbuotojas (IKT koordinatorius) ar keli darbuotojai, turintys atitinkamas kompetencijas, o gal paslaugų pirkimas?
  • Mokyklos informacinė sistema ir koordinatoriaus vaidmuo.
 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.