Ar galima išmatuoti mąstymą?

Mąstymas, mąstymo gebėjimų ugdymas – vienas iš vadinamųjų XXI a. gebėjimų, būtinų kiekvienam šiuolaikiniam besimokančiajam.

Dažnai girdime tokius terminus kaip kritinis mąstymas, problemų sprendimas, aukštesnieji mąstymo gebėjimai ir pan.  Kiekvienas jų pabrėžia tam tikrą mąstymo aspektą, tačiau esminiai akcentai yra bendri – kiekvienam besimokančiajam labai svarbu gebėti pasinaudoti turimomis (ar aplinkoje egzistuojančiomis) žiniomis, informacija, taikyti jas konkrečiose praktinėse situacijose, gebėti vertinti įvairias situacijas, nustatyti, iškelti ir kūrybingai bei  argumentuotai spręsti problemas, prognozuoti.

Remdamiesi nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir jau ketvirtą kartą organizuojamo  Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso patirtimi, nagrinėsite aktualų klausimą – mąstymo gebėjimų ugdymas ir galimybės „išmatuoti“, įvertinti šiuos gebėjimus. Vertinimas – labai svarbi viso ugdymo proceso dalis. Ji pateikia įrodymus, požymius, atskleidžiančius mūsų turimus, įgytus, išsiugdytus gebėjimus.

Tad kokie tie mąstymo gebėjimų požymiai ir ar galime juos išmatuoti?

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.