Abiturientai valstybiniuose brandos egzaminuose: žino ar mąsto?

Dažnai tenka girdėti apibendrintus komentarus apie valstybinius brandos egzaminus, kad egzaminų užduotyse klausiama tik to ir apie tai, ką mokiniai žino, o ne to, kaip ir kodėl  jie mąsto, kokiais argumentais grindžia savo nuomonę, kaip vertina literatūros, kultūros, socialinius, gamtos reiškinius ir procesus.

Šiame renginyje susipažinsite su skirtingais mokomųjų dalykų užduočių ar jų vertinimo kriterijų pavyzdžiais, rodančiais, kaip per valstybinius brandos egzaminus matuojamos ne tik mokinių fakto žinios, bet ir jų taikymas, gebėjimas, remiantis turima informacija, spręsti problemas, palyginti, apibendrinti, įvertinti.

Taip pat sužinosite ir statistinę informaciją, kaip mokiniams sekasi atlikti užduotis, kuriose tikrinama žinios, jų taikymas ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai, problemų sprendimas.

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje . Įsiminti nuorodą.