Renginiai

Mokytojai, norintys gauti pažymas už dalyvavimą parodoje, parodos darbo metu turi atvykti į vieną iš dviejų registracijos punktų ir pasiimti parodos dalyvio kodą. Informacija apie pažymas.

Parodos renginių tinklelis atsispausdinti.

Parodos renginių planas atsispausdinti.

Interaktyvus parodos planas

Parodos atidarymas (Renginių scena, 3 salės fojė) 2019 lapkričio 22 d. 10.30–10.50 val.
Jaunųjų tyrėjų idėjų mugė (Balkonas, 3 salė) 2019 lapkričio 22 d. 11.00–16.45 val.

LaikasAteities mokyklos erdvė (5.1 salė)Švietimo politikos erdvė (5.2 salė)Mažoji klasė (5.5 salė)Idėjų klasė (4 salė)Didaktikos klasė (3.1 salė)Sprendimų klasė (3.2 salė)Mokytojų laikas (5.1 salės fojė)Mokytojų kambarys (4 salė)
11.00Atskirtys ir įtrauktys švietime
11.00–12.30 val.
Nacionalinė švietimo agentūra
Mokinių pasiekimų vertinimo kaita
11.00–11.45 val.
Nacionalinė švietimo agentūra
„eTwinning“ programos galimybės mokytojui, mokiniui ir mokyklos bendruomenei
11.00–11.45 val.
Švietimo mainų paramos fondas
K12 Forumas: Už(si)degti pokyčiams
11.00–12.30 val.
UAB ,,Biznio mašinų kompanija“
Medijos: suprasti ir sukurti. Metodinės medžiagos pristatymas
11.00–11.45 val.
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
Mokykimės kartu ir jauskimės gerai
11.00–11.45 val.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
REAGUOK.LT – pagalbos įvykus patyčioms mokykloje efektyvinimas
11.00–11.45 val.
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra
Mokytojo karjera. Kur Tavo galimybės?
11.00–12.30 val.
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra
12.00Mokymasis būti su savimi ir kitais mokykloje
12.00–12.45 val.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinio ir emocinio ugdymo institutas
Mišrus mokymas(is) – veiksmingo mokymo(si) galimybė
12.00–12.45 val.
UAB „Šviesa“
Bendradarbiavimo stiprinimas, taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus
12.00–12.45 val.
Ignalinos gimnazija
Darnus vystymasis mokyklų bendruomenėse
12.00–13.30 val.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Mokytojų laikas
12.00–16.00 val.
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, Pedagogų rengimo centrai
13.00Gera mokykla: kartu ar atskirai?
13.00–16.00 val.
Nacionalinė švietimo agentūra
Dekoduoti ugdymo scenarijai ateičiai
13.00–13.45 val.
Vilniaus universitetas
Vaikai ateities miestų kūrėjai – pristatome STEAM integruoto mokymosi sistemą FIRST®
13.00–13.45 val.
UAB „Baltic Orbis"
 Mokytojų klubas – iššūkis ar galimybė?
13.00–13.45 val.
Grigiškių „Šviesos“ gimnazija
 
  
  
  
  
  
Idėjų mugė projekto „Kokybės krepšelis“ mokykloms
13.30–16.00 val.
Nacionalinė švietimo agentūra
 
 
 
 
 
 
14.00Mokymasis veikiant: 4K modelio pristatymas
14.00–14.45 val.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Office 365 – ateitis, kuri suteikia šansą bendrauti ir bendradarbiauti
14.00–14.45 val.
MICROSOFT, UAB „Officeday“
Aš, kaip ir tu...
14.00–15.30 val.
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų
14.00–14.45 val.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Nacionalinė švietimo agentūra
Pradedi dirbti mokykloje. Kaip sekasi?
14.00–15.30 val.
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra
15.00Mokinių pasiekimų vertinimo naujovės: tarptautinis kontekstas
15.00–15.45 val.
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Atrask savo kraštą muziejuje
15.00–15.45 val.
Lietuvos muziejų asociacija
Bendrųjų gebėjimų vertinimas ir fiksavimas mokinio el. portfelyje.
15.00–15.45 val.
Nacionalinė švietimo agentūra
16.00Istorinio filmo apie pokarį „Sutemose“ pristatymas
16.00–16.45 val.
VšĮ „Studija Kinema“
Nuosekliai. Tobuliname mokyklą. Kartu.
16.00–16.45 val.
Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“
21 amžiaus iššūkiai mokykloje: kaip juos spręsti?
16.00–16.45 val.
Asociacija „Kūrybinės jungtys“
 Patyriminio ugdymo metodų galimybės pamokoje
16.00–17.30 val.
Akmenės rajono Akmenės gimnazija
Mokomės drauge su „iPad“
16.00–16.45 val.
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
17.00    Grafinis dizainas – dalykas (ne)paprastas
17.00–17.45 val.
Informacijos technologijų mokymo centras
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

Centriniai rūmai

Laikas1.1 salė1.2 salė1.3 salė
10.00Baigiamoji ES finansuojamo Erasmus+ projekto „4CHANGE“ konferencija
10.00–13.00 val.
Linpra
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11.00Kaip įgalinti įsigytą ir nenaudojamą interaktyvią mokymosi įrangą?
11.00–11.45 val.
UAB „Officeday“
Vaikų žinių ir požiūrio į mokesčių mokėjimą tyrimo pristatymas
11.00–11.45 val.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
12.00Integruotas STEM ugdymas su Photon robotais: Pasaka Pelenė
12.00–12.45 val.
UAB „Lantelis“, VGTU inžinerijos licėjus
Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“: naujos integruoto ugdymo galimybės
12.00–12.45 val.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
13.00 Patirtys, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus
13.00–13.45 val.
Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“
Suklastotos naujienos, informacijos painiava… Kaip ugdyti skaitmeninės visuomenės piliečius?
13.00–14.30 val.
Prancūzijos Medijų ir informacinio raštingumo centras, Prancūzų institutas Lietuvoje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 Olimpinių vertybių ugdymo programa - efektyvi pagalba ugdymo procesui
14.00–14.45 val.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 Nemokamos 3D technologijų ir A.I. pamokos bei naujieji startuoliai mokyklose
15.00–15.45 val.
Robotikos mokykla
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Atradimų laboratorijos

Laikas1. Ekologijos laboratorija2. Konstravimo laboratorija3. Gamtos ir emocijų laboratorija4. Mokytojų laboratorija5. Gamtamokslinė laboratorija6. Išgyvenimo laboratorija7. STEAM laboratorija8. Kūrybinė laboratorija9. Pažinimo laboratorija
11.00Klimato kaitos eksperimentai
11.00–12.30 val.
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Všį Vilniaus privati gimnazija

Registracija baigta.
Pažink Saulės sistemą
11.00–11.45 val.
VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus

Registracija baigta.
Vabzdžių gyvenimas ir gestų kalba
11.00–11.45 val.
Lietuvos biologijos mokytojų asociacija, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Registracija baigta.
Posėdis kitaip
11.00–12.30 val.
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija

Registracija baigta.
Dantų pasta drambliams
11.00–11.45 val.
Vilniaus Žemynos gimnazija

Registracija baigta.
Švaros „inkubatorius“
11.00–11.45 val.
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Registracija baigta.
Laiko detektyvai
11.00–11.45 val.
Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas

Registracija baigta.
Atšvaitų dizaineriai
11.00–11.45 val.
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Registracija baigta.
Dailės kūrinių ekspertai
11.00–12.30 val.
Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas

Registracija baigta.
12.00Pažink Saulės sistemą
12.00–12.45 val.
VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus

Registracija baigta.
Vabzdžių gyvenimas ir gestų kalba
12.00–12.45 val.
Lietuvos biologijos mokytojų asociacija, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Registracija baigta.
Dantų pasta drambliams
12.00–12.45 val.
Vilniaus Žemynos gimnazija

Registracija baigta.
Švaros „inkubatorius“
12.00–12.45 val.
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Registracija baigta.
Gamtos detektyvai
12.00–12.45 val.
Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas

Registracija baigta.
Atšvaitų dizaineriai
12.00–12.45 val.
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Registracija baigta.
13.00Nepaprasti paprasti žaislai
13.00–13.45 val.
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Všį Vilniaus privati gimnazija

Registracija baigta.
Žalioji pamoka
13.00–14.30 val.
Riešės gimnazija

Registracija baigta.
Augalų aruodai
13.00–13.45 val.
Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“

Registracija baigta.
Konstruktoriai matematikos pamokose
13.00–13.45 val.
VšĮ „Saulės“ privati gimnazija

Registracija baigta.
Muilo burbulų medžioklė
13.00–14.30 val.
Vilniaus Žemynos gimnazija

Registracija baigta.
Tikslas – Žemė
13.00–13.45 val.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno Simono Daukanto progimnazija

Registracija baigta.
Kodėl vanduo kartais „lipa“ aukštyn?
13.00–13.45 val.
VšĮ „Saulės“ privati gimnazija

Registracija baigta.
Šiaudo magija
13.00–14.30 val.
Klaipėdos Sendvario progimnazija

Registracija baigta.
Skriestuvų žinovai
13.00–14.30 val.
Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas

Registracija baigta.
14.00Sauso ledo tyrimas
14.00–14.45 val.
Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas

Registracija baigta.
Ąžuolo pėdsakais
14.00–15.30 val.
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Registracija baigta.
Mokymasis tyrinėjant pradinėse klasėse
14.00–14.45 val.
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija

Registracija baigta.
Užterštas vanduo? Išvalykime!
14.00–15.30 val.
Kauno r. Raudondvario gimnazija

Registracija baigta.
Atrask druskų tirpalų paslaptis
14.00–14.45 val.
VšĮ „Saulės“ privati gimnazija

Registracija baigta.
15.00Sauso ledo tyrimas
15.00–15.45 val.
Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas

Registracija baigta.
Žalioji pamoka
15.00–16.30 val.
Riešės gimnazija

Registracija baigta.
Žaidimatika
15.00–16.30 val.
VšĮ Karo paveldo centras

Registracija baigta.
Balioną pučia mielės
15.00–15.45 val.
Kauno „Santaros“ gimnazija

Registracija baigta.
Sukurk šviesoforą
15.00–16.30 val.
Vilniaus jėzuitų gimnazija, VšĮ „Saulės“ privati gimnazija

Registracija baigta.
Kelionė po Mažąją Lietuvą
15.00–16.30 val.
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija

Registracija baigta.
Laiko ir gamtos detektyvai
15.00–16.30 val.
Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas

Registracija baigta.
16.00Norite sveikai maitintis?
16.00–16.45 val.
Kauno jėzuitų gimnazija, UAB Mokslo technologijos

Registracija baigta.
Išmatuok dieną!
16.00–16.45 val.
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, UAB Mokslo technologijos

Registracija baigta.
Įdomioji chemija
16.00–16.45 val.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, UAB Mokslo technologijos

Registracija baigta.
„SeeSaw“ skaitmeninis aplankas pradinukams
16.00–16.45 val.
Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“

Registracija baigta.