„Mokykla 2015“

Parodos šūkis – MOKYKLA BE SIENŲ! Nuspręsta tęsti koncepciją, simbolizuojančią mokyklą, kurioje svarbus kiekvienas bendruomenės narys, jo kūrybiškumas, nuomonė ir iniciatyvos.

Pagrindiniai parodos akcentai: Z karta (konsultacijos ir seminarai, padėsiantys mokytojams ir tėvams geriau pažinti šią kartą ir su ja susidraugauti); mokytojo profesijos prestižas (būti mokytoju garbinga ir įdomu; vyko įvairaus pobūdžio konsultacijos besirenkantiems ar pasirinkusiems mokytojo profesiją lankytojams). Be šių akcentų, svarbios išliko pilietiškumo, neformaliojo švietimo, specialiųjų poreikių turinčiųjų vaikų ugdymo temos.

Pirmą kartą:

  • Veikė Atradimų laboratorijos – erdvė, kurioje mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo praktinėse veiklose, bandė suprasti jungtis tarp gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos, jų praktinį pritaikomumą, reikšmę kasdieniam gyvenimui bei istorijos pažinimui. Tai STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ugdymas, kurio populiarinimui ir plėtrai Lietuvoje skiriama itin daug dėmesio.
  • Parodoje dalyvavo Estijos Tartu AHHAA mokslo centras – vyko mokslo šou, susipažinimas su centro siūlomomis galimybėmis, patyriminės veiklos Atradimų laboratorijose.
  • Tėvams skirta konferencija „Tėvai – pokyčių jėga ir ugdymo partneriai“ apie tėvų bendradarbiavimo su mokykla ir tarpusavio bendravimo formas, tėvų indėlį kuriant atsvarą patyčių kultūrai, galimybes geriau pažinti vaikų gebėjimus, realizuoti savo lūkesčius, nagrinėtos pozityvios tėvystės ir tėvų lūkesčių, susietų su vaikų pasiekimais, temos.
  • Konferencija skirta švietimo politikos formuotojams, švietimo įstaigų vadovams, iniciatyviems mokytojams, mokslo bei verslo atstovams apie STEAM sampratą ir filosofiją, užsienio STEAM tinklo kūrimo patirtį, mokyklos, mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimo aktualumą veikiant STEAM kryptimi.
  • Lietuvos mokytojai buvo kviečiami priimti UPC iššūkį ir dalyvauti šokių konkurse mokytojams.

Skaičiai: 106 įmonės ir švietimo įstaigos, 229 renginiai, 18 700 lankytojų, 4 000 renginių dalyvių

Video

 
Įrašas paskelbtas kategorijoje 2015. Įsiminti nuorodą.